Ski staze i žičare na Kopaonik

Sa 25 žičara i dve pokretne trake, Kopaonik predstavlja najveći ski centar, ne samo Srbije, već i ovog dela Evrope. U svom sadržaju Kopaonik nudi 39 alpskih staza, 26 ski-puteva i dva poligona za obuku početnika, a ukupna dužina ski staza je nešto više od 35 kilometara (35 435m) sa nagibom koji se kreće između 5 i 40 %.
Uglavnom preovlađuju staze sa nagibom manjim od 20%, takozvane „plave staze“, kojih je ukupno 23, sa ukupnom dužinom od 19.650 m, prosečne širine 40m. Plavih ski-puteva je 19, sa ukupnom dužinom 8.547m. i prosečnom širinom od nešto više od 12m.

Ski staze na Kopaoniku

„Crvenih“ staza je 10, ukupne dužine 10.520m, a nagib se kreće u opsegu od 16-31%. I ove staze su široke, prosečne širine 40m. Ski-puteva koji spadaju u ovu grupu je 4, sa ukupnom dužinom od 1185m i prosečne širine 12m.
„Crnih“ staza, onih najekstremnijih je 6, ukupne dužine 5275m i ukupne visinske razlike od 1655m . „Crnih“ski-puteva je 3 ukupne dužine 2580m i prosečne širine 12-40m.

Kopaonik skijanje

Kada staze Kopaonika uporedimo sa svetskim standardima ne možemo a da ne pomenemo da zapravo sa prosečnim nagibom do 40% sve staze spadaju u grupu lakih i srednjih staza. Takođe, tri ski-puta po dužini, širini još nekim parametrima mogu biti smeštene u red ski-staza. Ono što je takođe važno napomenuti je činjenica da tri staze imaju FIS homologizaciju (sertifikat Međunarodne skijaške asocijacije).
Velika predost Kopaonika je raspored staza koje su medjusobno povezane i nalaze se u neposrednoj blizini centralnog kompleksa hotela, dok je za one koji su udaljeni organizovana redovna autobuska linija.

Kopaonik snowboard